Home >> Contact Us

Contact Us

                                   
 Jinling Hotel
    Xin Jie Kou Square, Nanjing 210005, China
    Zip:210005
    E-mail: nj.jinling@jinlinghotel.com
 Reservations
    Tel:(86-25)84722888
    Fax:(86-25)84704141
 Hotel
    Tel:(86-25)84711888
    Fax:(86-25)84711666
 Sales & Marketing
    Tel:(86-25)84711888-4145
    Fax:(86-25)84724849